Referenceliste

 

Udover et utal af store og små opgaver for private kunder har vi udført mange entrepriser for offentlige bygherrer.
 
Udvalgte entrepriser udført fra 2010 - 2017
 

  Bygherre

  Entreprise

  Lejre Kommune

  Trafiksanering af byvejen i Osted

  Holbæk Kommune

  Kloakrenovering Nyvej, Undløse

  Odsherred Forsyning A/S

  Kloakering Fjordvej/Adlers Alle

  Kildehøjvej 22 ApS

  Byggemodning Kildevej 22, Viby Sj.

  Holbæk Kommune

  Færdiggørelse af Kildeparken, Holbæk

  Holbæk Forsyning A/S

  Kloakering Tveje/Merløse

  Holbæk Forsyning A/S

  Tryksat kloak Nr. Eskilstrup

  Odsherred Forsyning A/S

  Bassin Stadionvej, Asnæs

  Odsherred Forsyning A/S

  Kloakering Strandlystvej og Hørve Kanalvej m.fl

  Odsherred Kommune

  Omprofilering af Rødhøj, Asnæs

  Holbæk Forsyning A/S

  Stenstrup spildevandskloakering

  Odsherred Kommune

  Kloakseparering Højby Skole

  Roskilde Forsyning

  Byggemodning Stålmosen, Vindinge Etape 1

  Kalundborg Spildevandsanlæg

  Ørslev resterende arbejder

  Odsherred Forsyning A/S

  Vestre Havnevej Sj.Odde

  Kalundborg Forsyning

  Engvejskvarteret Etape 1

  Odsherred Forsyning A/S

  Fjernvarme Herrestrup

  Kalundborg Kommune

  Parallelvej, Havnsø etape 2

  Roskilde Forsyning

  Byggemodning Stålmosen Etape 2

  Odsherred Kommune

  Bjergsøstien

  Infrastruktur Selskabet

  Adgangsvej Havnegade, Nykøbing Sj

  Holbæk Forsyning

  Ulkestrup Separatkloakering

  Odsherred Forsyning A/S

  Kloakering Åstoftevej m.fl.

  Odsherred Forsyning A/S

  Separatkloakering Nr. Asmindrup Etape 2, del 1.

  Odsherred Forsyning A/S

  Separatkloakering Svinning/Nr. Asmindrup

  Holbæk Forsyning A/S

  Sasserup spildevandskloak

  Odsherred Forsyning A/S

  Kloak Kirkevej, Nr. Asmindrup

  Holbæk Forsyning A/S

  Kloak Hørby

  Odsherred Kommune

  Skaterbane Højby

  Odsherred Forsyning A/S

  Spildevandskloakering Bjergsø.

  FORS A/S

  Bassin Maglesø

  Holbæk Kommune

  Fortovsrenoveringer i Holbæk

  FORS A/S

  Kloaksanering i Kundby

  FORS A/S

  Spildevandskloakering i Uglerup Huse

  Odsherred Kommune

  Kloakering i Asmindrup

  Holbæk Kommune

  Fortovsrenovering i Udby

  Odsherred Kommune

  Stianlæg ved Hørve Station

  Forsvarets Bygningstjeneste

  Vaskeplads på Gniben

  Odsherred Kommune

  Vejunderføring med Ø200 cm rør

  Odsherred Kommune

  Fortovsrenovering i Nykøbing Sj

  Odsherred Kommune

  Kloakering af Klitvej

  Odsherred Kommune

  Udvidelse af Odden Genbrugsplads