Belægningsarbejde


Vi har gennem mange år udført mange forskellige belægningsopgaver i forbindelse med byggemodninger, kloakeringsopgaver, parkerings-pladser og trafiksaneringer.  Vi etablerer:
 
Asfaltbelægninger
Kantsten
Granit- og betonstenbelægninger
Støttemure
Indkørsler
Fortove